Monday, October 25, 2004

head trip

i dreamed that i was running in a race, only there was no gravity! it was like trying to run a race completely submerged in water, except i could breathe just fine. i couldn't seem to make much progress, though! it was very vivid and weird. i am running in a 5K this saturday, but i'm pretty sure it's not being held on the moon.

during the week, the weekend always seems expansive, almost infinite. i make these to-do lists with this delusion in mind, and i never seem to get half of what i wanted to done. maybe my dream symbolizes the frustration . . . i'll have to consult my shrink.

(no, i don't really have one.)

this week promises to be quite a hectic one. between finishing in lab (not like i'll ever be really done) and cleaning the house (josh's parents, sister, and her fiance are coming!) . . . these are the times it would be lovely to hire an imaginary maid to match my imaginary psychiatrist. or maybe one talented individual that could do both at once:

maid/shrink: and how do you feel about that? [dusts off coffee table]

me: well, i don't know, tired?

maid/shrink: tired? honey, i'm the one doing all the work around here!

me: you're right. i'm sorry.

heh. maybe not such a great idea. besides, who needs a therapist when public ranting is so therapeutic?

2 comments:

Luis said...Best Blogger Tips[Reply to comment]Best Blogger Templates

yay sarah! i ran a 5K two weekends ago and it rocked. good luck!

thanh nguyen said...Best Blogger Tips[Reply to comment]Best Blogger Templates

Tại phần thứ hai của bản đồ, có giới thiệu chi tiết về Tu Ma hải, Vương lâm cũng không kịp nhìn kỹ đã thu hồi thần thức lại.

- Tu sĩ của Tuyên Vũ quốc đã liên hợp lại, sẽ sớm có một trận đại chiến, nếu ngươi muốn tích lũy quân công, vậy mấy ngày này chính là cơ hội tốt

nhất.

Chu Cẩn nhìn Vương Lâm có chút tán thưởng, nói.
dịch vụ hoàn thuế
dịch vụ kế toán thuế

dịch vụ quyết toán thuế
học kế toán thuế thực hành
trung tâm kế toán
dịch vụ báo cáo thuế
dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm
dịch vụ kế toán nội bộ
dịch vụ dọn dẹp sổ sách
khoá học kế toán cho giám đốc
học kế toán thực hành
Chung cư imperia garden

tiếng anh cho người đi làm

Vương Lâm đang muốn nói chuyện thì đột nhiên từ bên ngoài truyền tới

tiếng thét chói tai. Sắc mặt Chu Cẩn và Phương Loan lập tức trở nên âm

trầm, thân hình trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ ngồi.

Vương Lâm vội vàng rời khỏi Thiên Điện, chỉ thấy ở giữa không trung có

một người toàn thân bị vô số vết thương. Linh khí không ngừng thoát ra

ngoài làm tổn hại tới Nguyên Anh. Đối phương kinh hãi nói:

- Chư vị đạo hữu. Tỏa Quốc đại trận đã bị phá.... Hỏa thú sắp giết tới đây....
Chương 131: Tu Ma hải
Nét mặt Vương Lâm tối sầm lại. Tin tức Tỏa Quốc đại trận bị phá đối với

hắn hoàn toàn không phải là một tin tức tốt đẹp. Một khi Hỏa linh thú

tràn tới, đến lúc đó mục tiêu của chúng sẽ tập trung vào một mình hắn.

Nhớ tới cảnh một biển Hỏa linh thú đuổi giết, trong đầu Vương Lâm cảm

Post a Comment